Cilj je dvigniti raven rekreativnega malega nogometa

Predstavniki Slovenske malonogometne zveze (SMZ) so imeli v četrtek delovni sestanek, na katerem so pregledali dosedanje delo SMZ, dobili vpogled v finančno stanje, govorili o organizacijskih izzivih državnega prvenstva in zastavili projekte za v prihodnje. Sestanku so se pridružili tudi potencialni novi člani, katerim se je predstavilo namen, cilje in način delovanja SMZ.

Predsednik SMZ Peter Pust je predstavil poročilo o dosedanjem delu SMZ. Kot je povedal, je začetek zelo obetaven. »Trenutno bomo naredili vse, da nas bo Slovenija spoznala, kdo smo in kaj počnemo. Cilj je seveda dvigniti raven rekreativnega malega nogometa ter pritegniti mlade, da se bodo združevali in ohranjali mali nogomet«.

Na sestanku je bilo pojasnjeno, da SMZ ni društvo, da je po Statutu in po zakonu zveza zvez, organizacija malega nogometa, v katero se lahko vključijo občinske ali medobčinske zveze malega nogometa ter tudi občinske ali medobčinske lige, če te lige vodi pravna oseba (npr. lokalno društvo, športna zveza ipd.).

Blagajnik SMZ Zdenko Truden je prisotnim predstavil finančno stanje in zaključil, da SMZ posluje s pozitivnim stanjem. V naslednjem obdobju bodo predstavniki poleg novih članov bolj aktivno iskali tudi donatorje in sponzorje, nekateri pa so do sedaj v SMZ že prepoznali potencial za razvoj malega nogometa.

Beseda je tekla tudi o organizaciji prihajajočega državnega prvenstva »Turnir za prvaka Slovenije 2016«. Letos se lahko na prvenstvo prijavijo vse ekipe, v prihodnje pa je velika želja SMZ, da bi na državnem prvenstvu igrale najboljše ekipe iz vsake regije. Na ta način bi ekipe v lokalnih oz. medobčinskih ligah tekmovale med seboj, najboljši pa bi se potem uvrstili na državno prvenstvo.

Zastavilo se je tudi projekte, ki jih bo SMZ organizirala ali soorganizirala, vendar bo o tem več znanega v prihodnjih mesecih.

SMZ_sestanek_1