Člani Slovenske malonogometne zveze

Članstvo v SMZ je prostovoljno. Člani so primarno posamezne zveze, društva in klubi malega nogometa na območju RS, ki za to vložijo prošnjo za članstvo, naslovljeno na IO SMZ, z izpolnjenimi vsemi pogoji in jih sprejme Skupščina SMZ.

Z vključitvijo posamezne zveze oziroma lige klubov malega nogometa v SMZ postanejo posredno člani SMZ vsi člani te zveze oziroma lige, vse nižje organizacijske oblike, vključene v to zvezo/ligo.

Član SMZ lahko postane tudi vsaka pravna oseba s sedežem na območju RS, ki izkazuje interes za uresničevanje ciljev in namena SMZ ter ima v svojem temeljnem aktu registrirano izvajanje dejavnosti malega nogometa.

Člani SMZ do sedaj: