O Slovenski malonogometni zvezi

Slovenska malonogometna zveza (SMZ) združuje območne malonogometne zveze, klube, društva in druge športne zveze, ki imajo poleg svoje osnovne dejavnosti registrirano tudi dejavnost igranja malega nogometa in so registrirane z namenom izvajanja programa, nalog in ciljev, ki so pomembni za skupno delovanje in razvoj malega nogometa v Sloveniji.

SMZ je bila ustanovljena z namenom povezovanja slovenskega malega nogometa in promocije te športne panoge.

Namen SMZ je vzpodbujanje, razvijanje, širjenje in napredek igre malega nogometa v Sloveniji z vidika rekreativnih, združevalnih, kulturnih, izobraževalnih, družabnih in humanitarnih vrednot.

Cilji SMZ so predvsem:

• predstavljati slovenski mali nogomet;
• organizacija lastnih, usmerjanje in povezovanje drugih tekmovanj v malem nogometu na območju RS;
• sodelovati z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa, rekreacije in malega nogometa;
• sodelovati malonogometnimi organizacijami drugih držav na evropski in svetovni ravni;
• spoštovati in varovati statut, predpise, navodila in odločbe SMZ, Evropske malonogometne zveze (EMF), in WMF,
• pravila igre malega nogometa in mednarodni koledar tekmovanj ter zagotavljati, da jih spoštujejo tudi člani SMZ.

Cilji SMZ se uresničujejo v odsotnosti političnega, verskega ali rasnega ozadja. SMZ deluje proti vsem oblikam diskriminacije ali nasilja v športu in na splošno. SMZ stremi k razvijanju in krepitvi demokratičnih odnosov, humanizaciji in obogatitvi prostega časa državljanov.

SMZ je bila s skupščino ustanovljena 28. januarja 2016, na kateri je bil za predsednika izvoljen Peter Pust.