VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO SLOVENSKE MALONOGOMETNE ZVEZE 2023

V skladu s 4. točko 16. člena Statuta Slovenske malonogometne zveze, sklicujem redno letno Skupščino, ki bo potekala v petek, 14. 04. 2023 ob 18:00 uri v Športni Hiši v Ljubljani (BTC, Moskovska ulica 10; https://goo.gl/maps/MFXPGMYprYj3AqCy5)

 

Predlagani dnevni red Skupščine:

  1. Ugotovitev sklepčnosti v skladu s 1. točko 17. člena Statuta SMZ
  2. Otvoritev redne letne skupščine SMZ in pozdrav navzočim (predsednik Peter PUST)
  3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar in 2 overovatelja)
  4. Poročilo predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in disciplinske komisije
  5. Razprava po poročilih
  6. Razrešitev organov zveze
  7. Volitve organov zveze za mandat 2023 – 2027
  8. Program dela SMZ v letu 2023
  9. Predstavitev reprezentance in udeležbe na Socca World Cup 2023 (Essen)
  10. Razno

 

V upanju, da se vidimo in skupaj postavimo smernice razvoja malega nogometa na travi v Sloveniji, vas lepo pozdravljam!

 

Predsednik SMZ

Peter PUST

 

PRAVNI POUK (1. točka 17. člena Statuta SMZ):

Skupščina je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica vseh predstavnikov. Če ob predvidenem začetku Skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za največ 30 minut, na kar Skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 7 predstavnikov.