Se nam želite pridružiti?

SMZ deluje z namenom združevanja in povezovanja lig oz. zvez malega nogometa na državni ravni. Predstavljamo slovenski mali nogomet in vabimo ljubitelje, da se nam pridružijo pri ustvarjanju skupne zgodbe.

1. Kdo lahko postane član Slovenske malonogometne zveze?

Članstvo v SMZ je prostovoljno. Člani so primarno posamezne zveze, društva in klubi malega nogometa na območju RS, ki za to vložijo prošnjo za članstvo, naslovljeno na Izvršni odbor SMZ, z izpolnjenimi vsemi pogoji in jih sprejme Skupščina SMZ.

Člani SMZ ne morejo biti fizične osebe. Lahko pa to postane vsaka pravna oseba s sedežem na območju RS, ki izkazuje interes za uresničevanje ciljev in namena SMZ ter ima v svojem temeljnem aktu registrirano izvajanje dejavnosti malega nogometa.

2. Kako lahko postanem član Slovenske malonogometne zveze?

Na svoji skupščini ali srečanju morate najprej izglasovati oz. potrditi pridružitev k Slovenski malonogometni zvezi, potem pa na Izvršni odbor SMZ poslati prošnjo za članstvo. Vašo prošnjo obravnava Izvršni odbor, nato pa jo v izglasovanje poda na skupščini. Ko skupščina izglasuje članstvo, ste to tudi uradno postali.

3. Kolikšna je članarina in ali bo to prevelik finančni zalogaj za nas?

Članarina je prvo leto brezplačna! Po brezplačnem prvem letu pa je letna članarina 80 € za tiste, ki imajo pod svojim okriljem 21 klubov ali več in 50 € za tiste, ki imajo pod svojim okriljem 20 klubov ali manj. Če se radi udeležujete turnirjev ali igrate v kakšni ligi, veste, da je lahko prijavnina tudi trikrat večja od članarine, ki se jo plača v SMZ, zato smo prepričani, da to ne predstavlja prevelikega finančnega zalogaja.

4. Katere so prednosti vključitve v Slovensko malonogometno zvezo?

Izpolnite pristopno izjavo ali kontaktni obrazec ter pridobite več informacij o možnosti pridružitve v SMZ.